Leczenie otyłości

Od czasu ukończenia studiów szczególnie interesuje mnie temat nadwagi i otyłości oraz jej wpływu na zdrowie Pacjentów.

W Poradni zajmuję się diagnostyką i leczeniem nadwagi i otyłości. Przeprowadzam wywiad żywieniowy, analizuję wyniki badań laboratoryjnych, wykonuję badanie przemiany materii i analizę składu ciała aparatem Accueniq BC 310.

W niektórych przypadkach leczenie otyłości wymaga wdrożenia farmakoterapii lub skierowania na leczenie chirurgiczne ( w przypadku otyłości olbrzymiej).

W gabinecie staram się motywować Pacjentów do zmiany stylu życia.

Sukcesy moich podopiecznych w redukcji wagi, przejawiające się o poprawą stanu zdrowia, samopoczucia fizycznego i psychicznego są dla mnie siłą napędową do dalszej pracy.

Redukcja masy ciała przynosi istotne korzyści zdrowotne, a wśród nich poprawę wskaźników metabolicznych takich jak zaburzenia lipidowe, zaburzenia gospodarki węglowodanowej, hormonalnej, poprawę kontroli ciśnienia tętniczego, poprawę samopoczucia psychicznego.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY

  • Zapraszam z dzienniczkiem żywieniowym prowadzonym przez 7 dni (należy spisać wszystko co się jadło w ciągu tygodnia przed wizytą ( główne posiłki i przekąski))
  • Wykonać wyniki badań laboratoryjnych ( można wykonać w każdym laboratorium komercyjnie): aktywność alat i aspat, glukoza na czczo, insulina, HBa1c, TSH, fT4,anty TPO, kreatynina, morfologia, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglicerydy, badanie ogólne moczu, elektrolity, kwas moczowy
  • Przynieść ze sobą wypisy szpitalne

 

CO OBEJMUJE WIZYTA

  • Wywiad lekarski i badanie lekarskie
  • Ocena dotychczasowego leczenia schorzeń towarzyszących i ewentualna modyfikacja farmakoterapii
  • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
  • Pomiar masy ciała, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
  • Analiza dotychczasowych przyzwyczajeń żywieniowych
  • W razie konieczności wdrożenie leczenia farmakologicznego

 

Cena konsultacji (pierwsza wizyta) – 300 zł

Cena konsultacji (kolejne wizyty) – 280 zł

Wystawienie e-recepty ( z powodu przeterminowania poprzedniej, zgubienia, przełożenie konsultacji na inny termin) – 70 zł 

LEKARZ PROWADZĄCY KONSULTACJE

lek. Anita Tarnowska

Lek. Anita Tarnowska w trakcie konsultacji

(Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku)