Konsultacja diabetologiczna

W Poradni zajmuję się diagnostyką i leczeniem pacjentów z cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2, cukrzycą ciążową, insulinoopornością i hipoglikemią reaktywną.

Prowadzę edukację pacjentów w zakresie: obsługi glukometrów, nauki techniki podawania insuliny, nauki podstawowych zasad żywienia, umiejętności samokontroli oraz postępowania w czasie hipoglikemii i hiperglikemii.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY?

 

 • Należy spisać wszystko co się jadło w ciągu tygodnia przed wizytą ( główne posiłki i przekąski)
 • Wykonać wyniki badań laboratoryjnych ( można wykonać w każdym laboratorium komercyjnie)
 • Aktywność alat i aspat, HBa1c,glukoza na czczo, TSH, fT4, kreatynina, morfologia, cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triglicerydy, badanie ogólne moczu
 • Przynieść ze sobą wypisy szpitalne
 • Dokonać pomiarów stężenia glukozy we krwi na glukometrze na czczo, 2 godziny po śniadaniu, 2 godziny po obiedzie, 2 godziny po kolacji i przed snem przez minimum tydzień przed wizytą
 • Osoby leczone insuliną powinny zapisywać dawki insuliny podawane w ciągu dnia przez minimum tydzień przed wizytą

 

CO OBEJMUJE WIZYTA?

 

 • Wywiad lekarski i badanie lekarskie
 • Ocena dotychczasowego leczenia schorzeń towarzyszących i ewentualna modyfikacja farmakoterapii
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych
 • Pomiar masy ciała, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • Analiza dotychczasowych przyzwyczajeń żywieniowych
 • Szkolenie z zakresu stosowania prawidłowej diety, obliczania składników pokarmowych na posiłek, insulinoterapii

 

Cena konsultacji (pierwsza wizyta) – 300 zł

Cena konsultacji (kolejne wizyty) – 280 zł 

Wystawienie e-recepty ( z powodu przeterminowania poprzedniej, zgubienia, przełożenie konsultacji na inny termin) – 70 zł 

LEKARZ PROWADZĄCY KONSULTACJE

Diabetolog  lek. Anita Tarnowska

Lek. Anita Tarnowska w trakcie konsultacji

(Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 10.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku)